60 Rocznicy Założenia Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie

Catégories : , ,

Description

Date 1928
Metal bronze
Shape round
Weight
Dimensions 55 mm
Marks
Medallist P. Wojtowicz
Rarity unknown
Obverse: circular legend: MAŁOPOLSKA WSCH. IZBA APTEKARSKA in the center : Towarzystwv / Aptekarskiemv / we Lwowie / w-60Ta, rocznice, Założenia / 1868 1928

Reverse: DURAT ET LUCET

Medal struck to commemorate the 60th anniversary of the foundation of the pharmaceutical society of Lviv ( Lwów in Polish)

Photo : Warszawskie Centrum Numizmatyczne Marek Kondrat